Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Odevzdání SCLLD na Centrum pro regionální rozvoj

MAS Via rustica z.s. dne 22.12.2016 odevzdala zpracovanou strategii pro programové období 2014 - 2020.


CLLD MAS Via rustica z.s.

Ukázka dotazníků při přípravě SCLLD

Podkladové materiály pro přípravu SCLLD

Projektové záměry na území MAS

Ukázka foto z přípravy