Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Aktualizovaný seznam členů spolku

Dne 22.11.2017 schválila Rada spolku Via rustica, z.s. vstup nového člena. Novým členem se stal Dobrovolný svazek obcí Nová Lípa - právnická osoba založená v roce 2015, která pokrývá část bývalého Svazku obcí Lípa.

Místní akční skupina je složena celkem ze 24 členů, přičemž tento seznam se dle pravidel pro místní akční skupiny dělí na členy soukromého sektoru a na členy veřejného sektoru.

Zároveň se nyní jednotliví členové dělí dále na tzv. zájmové skupiny. Tyto zájmové skupiny jsou uvedeny v závorce za každým členem.

Veřejný sektor:

 1. Svazek obcí Brána Vysočiny (zájmová skupina: obce), zastupuje zdeněk Rajdlík

 2. Svazek obcí Mikroregion Košeticko (zájmová skupina: obce), zastupuje Ing. Blanka Veletová

 3. Dobrovolný svazek obcí Hořepnický region (zájmová skupina: obce), zastupuje Vladimír Kotýnek

 4. Sdružení Svidník (zájmová skupina: obce), zastupuje Ladislav Vlach

 5. Svazek obcí mikroregionu Stražiště (zájmová skupina: obce), zastupuje František Pinkas

 6. Ústav sociální péče Lidmaň (zájmová skupina: ústavy sociální péče), zastupuje Luboš Milichovský

 7. Obec Buřenice (zájmová skupina: obce), zastupuje Antonín Bárta

 8. Nová Lípa (zájmová skupina: obce), zastupuje Mgr. Karel Štefl

Kompletní seznam zájmového území naleznete zde.

Soukromý sektor:

Soukromý sektor členů místní akční skupiny je složen z občanského sektoru, podnikatelského sektoru a fyzických osob.

Občanský sektor:

 1. Český svaz ochránců přírody Pacov (zájmová skupina: NNO), zastupuje Mgr. Lucie Brázdová

 2. Občanské sdružení Dobromysl Pacov (zájmová skupina: NNO), zastupuje Ing. Jana Hrušková

 3. RADOVAN 21 o.s. (zájmová skupina: NNO), zastupuje Ing. Alžběta Kolářová

Podnikatelský sektor:

 1. RNDr. Miroslav Šrůtek, PhD. - soukromý ekologický zemědělec, Benešov (zájmová skupina: zemědělci)

 2. Radek Kratochvíl - drobný zemědělec, Babice (zájmová skupina: zemědělci)

 3. VOD Jetřichovec - zemědělské družstvo (zájmová skupina: zemědělci), zastupuje Josef Blažek

 4. Václav Veleta - polní pokusnictví (zájmová skupina: zemědělci)

Fyzické osoby:

 1. Lucie Hlavinková, DiS. - Dobrá Voda u Pacova (zájmová skupina: FO ostatní)

 2. Ing. Lukáš Vlček, DiS. - Pacov (zájmová skupina: FO ostatní)

 3. Bc. Jiří Hodinka - Pacov (zájmová skupina: FO podnikající)

 4. Dagmar Kořínková - Kamenice nad Lipou (zájmová skupina: FO podnikající)

 5. Eva Zadražilová - Moraveč (zájmová skupina: FO podnikající)

 6. Ing. Pavel Hájek - Těchobuz (zájmová skupina: FO podnikající)

 7. Bc. Jan Brožek - Černovice (zájmová skupina: FO ostatní)

 8. Josef Bojanovský - Kamenice nad Lipou (zájmová skupina: FO ostatní)

 9. Josef Kratochvíl - drobný zemědělec, Babice (zájmová skupina: zemědělci)

 10. Martin Malina - Pacov (zájmová skupina: FO podnikající)