Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Informace z jednání Rady spolku konané dne 8.2.2018

Dne 8. února 2018 se uskutečnilo jednání Rady spolku od 17:30 hod., jehož hlavní náplní byla volba statutárních zástupců. Podrobnější informace včetně zápisu jsou k dispozici níže.

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení programu

  2. Volba předsedy spolku

  3. Volba místopředsedy spolku

  4. Diskuse

Zápis z jednání Rady spolku je ke stažení níže včetně jeho příloh.

Logo Via rustica