Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Aktualizace vnitřních dokumentů Via rustica z.s.

V rámci schvalovacích změn došlo k aktualizaci vnitřních předpisů spolku Via rustica z.s.

Nové dokumenty jsou k dispozici na tomto odkazu.