Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Jednání Rady Via rustica dne 2.8.2018

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení programu

  2. Realizace SCLLD - program PRV

  3. Realizace SCLLD - program IROP

  4. Nastavení členských příspěvků od roku 2019

  5. Diskuse

Zápis z jednání Rady spolku je ke stažení níže včetně jeho příloh.

Zápis z jednání Rady spolku