Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Školení pro žadatele v rámci 2. výzvy MAS Via rustica - IROP - Podpora sociálního bydlení

Vážení žadatelé a zpracovatelé žádostí,

v souvislosti s právě probíhající 2. výzvou k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu "MAS Via rustica - IROP - Podpora sociálního bydlení", která byla vyhlášena 22. 7. a bude ukončena 16. 9. 2019, bychom Vás rádi informovali o možnosti zúčastnit se souvisejícího školení pro žadatele. Vzhledem k době letních prázdnin se na Vás obracíme s nabídkou naplánování termínu tohoto školení na základě vzájemné dohody tak, aby Vám co nejvíce vyhovoval. Plánujete-li podat žádost o dotaci v rámci výše uvedené výzvy a máte-li zájem o související školení, co nejdříve nás prosím kontaktujte. Bližší informace k vyhlášené výzvě a kontaktní údaje naleznete na našich internetových stránkách.