Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Eu Leader Prv

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

IROP - seznam projektů přijatých v rámci 2. a 3. výzvy MAS Via rustica z.s.

Seznam projektů přijatých v rámci 2. výzvy "MAS Via rustica - IROP - Podpora sociálního bydlení" a 3. výzvy "MAS Via rustica - IROP - Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání II."

Seznam projektů přijatých v rámci 2. a 3. výzvy IROP
Registrační číslo projektu Žadatel Název projektu
2. výzva MAS Via rustica - IROP - Podpora sociálního bydlení
CZ.06.4.59/0.0/0.0/18_107/0012362 Město Černovice Sociální bydlení Černovice
3. výzva MAS Via rustica - IROP - Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání II.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012359 Městys Lukavec Vybavení odborných učeben na základní škole v Lukavci
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012370 Město Žirovnice Modernizace odborné učebny přírodopisu, bezbariérové zpřístupnění a zajištění konektivity