Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Eu Leader Prv

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS schválen k podpoře

Dne 6. 11. 2019 byl Ministerstvem pro místní rozvoj vydán právní akt u projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011128 s názvem Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS.

Cílem projektu je zajištění dostatečných finančních zdrojů na realizaci SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje) MAS Via rustica z.s. pro programové období 2014 - 2020 (aktivit vedoucích k řešení lokálních problémů, aktivizaci a využití místního potenciálu a naplňování potřeb území, zvýšení kvality života v regionu MAS).

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU (Integrovaného regionálního operačního programu).