Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

IROP - seznam projektů vybraných k podpoře v rámci 2. výzvy MAS Via rustica z.s.

Seznam projektů vybraných k podpoře v rámci 2. výzvy "MAS Via rustica - IROP - Podpora sociálního bydlení"

Seznam projektů vybraných k podpoře v rámci 2. výzvy IROP

(projekt byl zaslán Centru pro regionální rozvoj k závěrečnému ověření způsobilosti)

Registrační číslo projektu Žadatel Název projektu
2. výzva MAS Via rustica - IROP - Podpora sociálního bydlení
CZ.06.4.59/0.0/0.0/18_107/0012362 Město Černovice Sociální bydlení Černovice