Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Vyhlášení 5. výzvy pro IROP

MAS Via rustica z.s jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje "SCLLD pro území MAS Via rustica z.s. na období 2014 - 2020 vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "MAS Via rustica - IROP - Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání III.".

Datum a čas vyhlášení výzvy: 22. 5. 2020, 11:00 hod.

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 22. 5. 2020, 11:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 22. 6. 2020, 12:00 hod.

Dokumenty k výzvě:

Výzva

Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Kritéria pro věcné hodnocení

Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2020

Interní postupy MAS

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz

Obecná a Specifická pravidla výzvy ŘO IROP na adrese http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast

 

Školení pro žadatele: 4. 6. 2020 od 14:00 hod. - pozvánka zde.

Na školení je z organizačních důvodů nutné přihlásit se předem. Prosíme, potvrďte svou účast do pátku 29. 5. 2020 na e-mail: info@viarustica.cz, případně na tel. č. 731 112 560.