Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Vyhlášení 3. výzvy PRV

MAS Via rustica z.s. vyhlašuje v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem zemědělství 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova pro období 2014 - 2020.

Termín vyhlášení výzvy:

  • 21. 7. 2020

Termín příjmu žádostí o poskytnutí dotace:

  • od 22. 7. 2020 do 21. 8. 2020

  • podání žádostí o poskytnutí dotace probíhá prostřednictvím Portálu farmáře - viz informace v dokumentech níže

Předpokládaný termín registrace na SZIF:

  • 30. 10. 2020

Dokumenty ke stažení:

Komplexní stažení veškerých výše uváděných příloh je možné na tomto odkazu ve formátu ZIP.

Kontaktní údaje pro dotazy: