Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Oznámení změny v 1. výzvě IROP - navýšení alokace

MAS Via rustica z.s jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje "SCLLD pro území MAS Via rustica z.s. na období 2014 - 2020 oznamuje změny v 1. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "MAS Via rustica - IROP - Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání".

Přehled změn k datu 30. 10. 2019

Položka: Alokace výzvy MAS (CZV)

Popis změny: Navýšení alokace výzvy z částky 5 000 000,00 Kč na částku 11 556 794,45 Kč

Zdůvodnění změny: Navýšení alokace umožní finanční podporu všech 3 projektů předložených do 1. výzvy, které prošly hodnocením MAS a závěrečným ověřením způsobilosti CRR.

 

Modifikovaná výzva je ke stažení zde.