Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Prodloužení výzvy č. 1 MAS Via rustica k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu

Dnes 30.11.2018 jsme obdrželi informace od Ministerstva pro místní rozvoj, že v tomto týdnu došlo k zásadním problémům týkající se informačního systému MS2014 pro vyplňování žádostí o poskytnutí dotace z IROP.

Bohužel tato problematika se týká i naší výzvy pro infrastrukturu základních škol a z tohoto důvodu došlo k rozhodnutí u poskytovatele dotace (Ministerstvo pro místní rozvoj), že dojde k automatickému prodloužení výzev, které jsou ukončovány v tomto a příštím týdnu. Problematika se týká primárně uzavírání a finalizací žádostí a jejich nemožnost odeslání na příslušné MAS v řádných termínech.

Žádosti, které jsou již uzavřeny a řádně odeslány na MAS, jejich žadatelé NEMUSÍ nic řešit, problematika je řešena pouze u rozpracovaných žádostí.

Zároveň informujeme, že tato problematika se týká i naší výzvy u MAS Via rustica č. 1, kdy je výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace prodloužena do 14.12.2018 do 14:00 hod.

Tímto se omlouváme za vzniklé komplikace.