Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

IROP - seznam projektů vybraných k podpoře v rámci 3. výzvy MAS Via rustica z.s.

Seznam projektů vybraných k podpoře v rámci 3. výzvy MAS Via rustica - IROP - Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání II.

Seznam projektů vybraných k podpoře v rámci 3. výzvy MAS Via rustica - IROP - Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání II.
Registrační číslo projektu Žadatel Název projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012359 Městys Lukavec Vybavení odborných učeben na základní škole v Lukavci
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012370 Město Žirovnice Modernizace odborné učebny přírodopisu, bezbariérové zpřístupnění a zajištění konektivity