Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Interní postupy platné od 1.11.2018

Níže je k dispozici ke stažení dokument Interních postupů MAS Via rustica z.s. k Integrovanému regionálnímu operačnímu programu schválené Členskou schůzí MAS Via rustica z.s. a platné od 1.11.2018.