Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Postup pro doložení dokumentů k výběrovým/zadávacím řízením přes Portál farmáře

Zjednodušený postup pro doložení aktualizovaného formuláře žádosti o dotaci a příloh k výběrovým/zadávacím řízením přes Portál farmáře a postup pro doplnění ŽoD přes Portál farmáře v operaci 19.2.1 naleznete na internetových stránkách SZIF https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921 (Postupy administrativních kroků Žádostí přes MAS - operace 19.2.1).