Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Pravidla pro publicitu

Informace týkající se povinné publicity pro příjemce dotací v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 jsou k dispozici na internetových stránkách SZIF https://www.szif.cz/cs/prv2014-pravidla.