Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Pokyny pro příjemce dotace 6. výzvy

1. Pokyny pro příjemce dotace k publicitě

2. Loga k podpořeným projektům z PRV

3. Podklady pro podání žádosti o platbu

4. Kontroly realizace projektů prováděné pracovníky MAS Via rustica o.s.

  • Seznam náležitostí, které budou kontrolovány

5. Podpora v režimu de minimis

6. Hlášení o změnách

7. Dokumenty pro žadatele na vzdělávací aktivity

 

Tento projekt je spolufinancován EU z „Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí".