Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

1. výzva MAS Via rustica k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020

Místní akční skupina Via rustica z.s. vyhlašuje výzvu č. 1 k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova v rámci operace 19.2.1.

Termín vyhlášení výzvy:

  • 28.5.2018

Termín příjmu žádostí o poskytnutí dotace:

  • od 12.6.2018 do 26.6.2018 do 11:00 hod.

  • podání žádostí o poskytnutí dotace probíhá prostřednictvím portálu Farmáře - viz informace v dokumentech níže

Předpokládaný termín registrace na SZIF:

  • 31.8.2018

Dokumenty ke stažení:

Komplexní stažení veškerých výše uváděných příloh je možné na tomto odkazu ve formátu ZIP.

Kontaktní údaje pro dotazy: