Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Eu Leader Prv

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Publicita projektů podpořených z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020

Ministerstvo zemědělství připravilo pro účely jednotného postupu příjemců dotace příručku, která vymezuje základní povinnosti příjemců dotace, které musí zabezpečit během realizace projektu, v době do tří měsíců po dokončení realizace projektu atd.

Příručka pro publicitu Programu rozvoje venkova 2014 - 2020

Manuál jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014 - 2020

Loga ke stažení

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně publicity kontaktujte pracovníky Místní akční skupiny Via rustica z.s na níže uvedených kontaktech: