Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Eu Leader Prv

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Kontrolní listy pro formální náležitosti a přijatelnost projektů a věcné hodnocení projektů v první výzvě IROP

Na níže uvedených odkazech jsou k dispozici kontrolní protokoly pro Formální náležitost a přijatelnost projektů předložených do 1. výzvy MAS Via rustica z.s. v programu IROP a pro Věcné hodnocení: