Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Eu Leader Prv

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Předpokládaný harmonogram výzev pro rok 2019 - oblast IROP

MAS Via rustica z.s. připravila návrh předpokladu vyhlašování výzev pro oblast IROP v roce 2019. Návrh se týká opatřeních:

  • Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

  • Sociální bydlení

Pro bližší informace je možné kontaktovat: