Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

První projekty PRV z území MAS Via rustica z.s. schváleny k podpoře

Na konci února Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) schválil celkem pět žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova (PRV), operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje, které žadatelé předložili do 1. výzvy MAS Via rustica z.s. Přehled schválených projektů uvádí následující níže, u čtyř dalších žádostí dosud probíhá kontrola SZIF.

s ohledem na GDPR nejsou uváděny jména a přijmení fyzických osob

Název subjektu

Projekt

Dotace (Kč)

Městys Božejov

Lesní cesta Novotnice - rekonstrukce

 1 585 258,-

 ---

Rozšíření rozsahu a kvality služeb Penzionu Fořtovna

 1 111 050,-

 Pila Olešná s.r.o.

Modernizace podniku - Pila Olešná s.r.o.

 675 000,-

 ---

Servis a údržba motorových vozidel a přípojných vozidel 

 720 891,-

 ---

Pořízení štípačky na dřevo

 215 000,-

  Celkem

 4 307 199,-

MAS pro přípravu příštích výzev PRV v současné době mapuje projektové záměry v území, plánujete-li proto realizovat projekty v oblasti drobného podnikání, diverzifikace do nezemědělských činností, investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů či budování lesních cest, co nejdříve nás prosím kontaktujte. Zajímají nás i další projektové záměry související s naším regionem (oblast zemědělství, rozvoj obcí apod.).

Vyhlášení 2. výzvy k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova MAS Via rustica z.s. plánuje v 1. polovině letošního roku. Bližší informace budou uvedeny na internetových stránkách www.viarustica.cz, kde jsou k dispozici i další kontakty.

 

Lucie Hlavinková