Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Eu Leader Prv

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Avízo 2. a 3. výzvy IROP

MAS Via rustica z.s. připravuje vyhlášení 2. a 3. výzvy IROP, a to na téma "Podpora sociálního bydlení" a "Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání II.".

Obě výzvy budou vyhlášeny v pondělí 22. 7. 2019 v 11:00 hod. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 22. 7. 2019 (11:00 hod.) do 16. 9. 2019 (12:00 hod.).