Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

AKTUÁLNÍ - vyhlášení 3. výzvy PRV!!!

MAS Via rustica z.s vyhlašuje v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem zemědělství 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova pro období 2014 - 2020.

Termín vyhlášení výzvy: 21. 7. 2020

Termín příjmu žádostí o dotaci: 22. 7. 2020 až 21. 8. 2020

Informace k aktuální výzvě PRV jsou k dispozici zde.

Informace a dokumenty k předchozím výzvám IROP a PRV naleznete zde.