Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Eu Leader Prv

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Dotační výzvy MAS Via rustica z.s.

Aktuálně není vyhlášena žádná výzva k předkládání žádostí o dotaci.

Informace a dokumenty k předchozím výzvám naleznete zde.