Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Eu Leader Prv

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

2. seminář pro pracovníky muzeí a galerií v Kamenici nad Lipou dne 4.3.2013

Od: 04. 03. 2013 v 09:30, Do: 04. 03. 2013 v 15:00

Dne 4.3.2013 se koná 2. seminář pro pracovníky muzeií, galerií a zřizovatele výstavních expozic na venkově. Seminář je pořádán v Městském muzeu v Kamenici nad Lipou.

Tématem semináře je ,,Sbírkotvorná činnost muzeí":

  • metody a formy sbírkotvorné činnosti
  • problematika sbírkotvorného programu, akviziční politika
  • význam, obsah a vypracování sbírkotvorného plánu
  • úskalí soudobých dokumentací
  • náměty na vytváření sbírek v podmínkách malých regionálních muzeí
  • diskuse na dané téma, nad zaměřením zúčastněných muzeí, o existenci nebo neexistenci jejich koncepčních dokumentů, zamyšlení nad problematikou vlastivědných muzeí, zpřístupnění muzejních sbírek veřejnosti (typologie forem a metod)

Dokumenty ke stažení:

Tento projekt je spolufinancován EU z ,,Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí".