Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Eu Leader Prv

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Valná hromada Via rustica o.s.

Od: 28. 06. 2010 v 14:00, Do: 28. 06. 2010 v 17:00

Dne 28. 6. 2010 od 14:00 hod. se uskuteční jednání Valné hromady v Galerii Bernarda Bolzana v Těchobuzi.

Body jednání Valné hromady:

 1. Zahájení, schválení programu

 2. Celoroční vyúčtování provozních finančních prostředků za rok 2009

 3. Evidence majetku sdružení

 4. Realizace a ukončení projektu ,,Integrovaný vodohopodářský management v ochranných

  pásmech vodního zdroje Želivka"
 5. Pořádané kurzy ve Via rustice

 6. Zahájení a realizace Strategického plánu Leader

 7. Volba nové rady sdružení Via rustica o.s.

 8. Členství v NS MAS ČR

 9. Diskuse

Podklady k jednání: