Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Eu Leader Prv

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Leader


Odvoz podpořených žádostí na SZIF

V pondělí 26. října bude provedeno předání podpořených projektů na SZIF včetně popisu hodnotících mechanizmů apod.

více Od: 26. 10. 2009 v 08:00 do: 26. 10. 2009 v 12:00

Rozhodnutí Rady sdružení o podpořených projektech k financování

Ve čtvrtek 22. října bude provedeno rozhodnutí Rady sdružení (Programového výboru) o udělení podpory k realizaci ohodnocených projektů.

více Od: 22. 10. 2009 v 14:00 do: 22. 10. 2009 v 16:00

Ukončení bodového hodnocení dotačních žádostí

Dne 22. října dojde k ukončení bodového hodnocení projektových žádostí o dotaci a dojde k předání pořadníkové tabulky k Radě sdružení ke schválení (Programový výbor)

více Od: 22. 10. 2009 v 10:00 do: 22. 10. 2009 v 11:00

Vyrozumění žadatelů o vyřazení projektových žádostí

Dne 19. října dojde k vyrozumění předkladatelů projekových žádostí o dotaci o vyřazení projektů z důvodů kontroly přijatelnosti.

více Od: 19. 10. 2009 v 19:00 do: 19. 10. 2009 v 20:00

Předání projektů hodnotící komisi

Dne 19. října dojde k předání projektových žádostí do bodového hodnocení zvolené hodnotící komisi, která provede přidělení bodů každé proejktové žádosti. Následně bude hodnotící komisí provedena pořadníková tabulka s ohodnocenými…

více Od: 19. 10. 2009 v 18:00 do: 19. 10. 2009 v 19:30

Schůzka Rady sdružení - programového výboru pro SPL

V pondělí 19. října se uskuteční Rada sdružení, která provede rozhodnutí o přijatelnosti projektů do bodového hodnocení projektových žádostí o dotaci.

více Od: 19. 10. 2009 v 16:00 do: 19. 10. 2009 v 18:00

Ukončení kontroly přijatelnosti žádostí o dotaci

V pondělí 19. října dojde k ukončení kontroly přijatelnosti podaných projektových žádostí o dotaci.

více Od: 19. 10. 2009 v 08:00 do: 19. 10. 2009 v 16:00

Vyrozumění žadatelů o vyřazení projektových žádostí

Ve středu 14. října dojde k vyrozumění žadatelů, kteří budou vyřazeni z formálního hlediska z dalšího hodnocení projektových žádostí.

více Od: 14. 10. 2009 v 08:00 do: 14. 10. 2009 v 16:00

Doručení opravených nedostatků proejktové žádosti o dotaci do kanceláře Via rustica

Při oslovení žadatelů pro formální hodnocení proejktových žádostí je možné doplnit nedostatky žádostí v termínu: 9. 10. - 14. 10. 2009 do 12:00 hod. Opravené nedostatky projektových žádostí se odevzdávají…

více Od: 09. 10. 2009 v 13:00 do: 14. 10. 2009 v 12:00

Ukončení výzvy k předkládání žádostí v rámci realizace SPL

V pátek 9. 10. 2009 dojde k ukončení příjmu žádostí o dotaci v rámci mechanizmů MAS Via rustica. Ukončení příjmu je termínováno časem 14:00 hod.

více Od: 09. 10. 2009 v 09:00 do: 09. 10. 2009 v 14:00