Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Eu Leader Prv

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Leader


Ukončení administrativní kontroly projektových žádostí

Dne 14. října 2009 dojde k ukončení adminiustratovních kontrol odevzdaných projektových žádostí o dotaci.

více Od: 09. 10. 2009 v 08:00 do: 14. 10. 2009 v 12:00

Výzva žadatelům pro odstranění nedostatků žádosti o dotaci

Vyzvání žadatelů pro odstranění nedostatků projektových žádostí o dotaci při formálním hodnocení žádostí o dotaci včetně příloh k projektové žádosti. Vyzvání bude probíhat do termínu 12. října 2009.

více Od: 09. 10. 2009 v 08:00 do: 12. 10. 2009 v 12:00

Zahájení příjmu žádostí o dotaci na SZIF

Dne 6. října dojde k zahájení příjmu žádostí o dotaci na SZIF v rámci Programu rozvoje venkova. Ukončení příjmu žádostí o dotaci je dne 26. 10. 2009.

více Od: 06. 10. 2009 v 09:00 do: 26. 10. 2009 v 14:00

Ukončení příjmu žádostí na SZIF

Dne 26. října dojde k ukončení příjmu dotačních projektových žádostí na SZIF.

více Od: 26. 09. 2009 v 08:00 do: 26. 09. 2009 v 13:00

Seminář pro žadatele o dotaci v Kamenici nad Lipou

V úterý 22. září se uskuteční seminář pro žadatele o finanční prostředky v Kamenici nad Lipou v zasedací místnosti na Městském úřadě Kamenice nad Lipou. Seminář pro nedostatek účastníků ZRUŠEN.…

více Od: 22. 09. 2009 v 16:00 do: 22. 09. 2009 v 18:30

Seminář pro žadatele o dotaci v Pacově

V pondělí 21. září se uskuteční seminář pro žadatele o finanční prostředky v Pacově v zasedací místnosti na zámku (křídlo Městského úřadu Pacov). Seminář pro nedostatek účastníků ZRUŠEN. Začátek semináře…

více Od: 21. 09. 2009 v 16:00 do: 21. 09. 2009 v 18:30

Vyhlášení 1. výzvy k předkládání žádostí o dotaci

Ve čtvrtek 10. září 2009 je připraveno vyhlášení 1. výzvy pro podávání žádostí o dotaci v rámci realizace Místní rozvojové strategie (SPL). Bližší informace jsou k dispozici zde.

více Od: 10. 09. 2009 v 09:00 do: 10. 09. 2009 v 17:00