Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Eu Leader Prv

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Leader


Jednání Rady sdružení

Ve čtvrtek 13.9.2012 se koná jednání Rady sdružení od 16:00 hod. v kancelářských prostorách MAS Via rustica o.s. Program jednání: Zahájení, schválení programu Volba statutárních zástupců Vyúčtování finančních prostředků za…

více Od: 13. 09. 2012 v 16:00 do: 13. 09. 2012 v 18:00

Ukončení příjmu žádostí o poskytnutí dotace na SZIF

V pondělí 31. října dojde k ukončení příjmu žádostí o poskytnutí dotace v rámci daného kola příjmu žádostí o poskytnutí dotace na RO SZIF Brno.

více Od: 31. 10. 2011 v 08:00 do: 31. 10. 2011 v 13:00

Registrace projektů na RO SZIF Brno

Ve středu 26. října dojde k registraci schválených projektů na RO SZIF Brno. Registrace proběhne u projektů schválených i neschválených. Odevzdána na SZIF k registraci bude i patřičná dokumentace ke…

více Od: 26. 10. 2011 v 08:00 do: 26. 10. 2011 v 17:00

Informování žadatelů o výsledcích bodového hodnocení v 5. výzvě

Od čtvrtka 20. října do 26. října dojde k písemnému informování žadatelů o výsledku výběru projektů a jejich schválení k realizaci či neschválení ze strany MAS. Informování proběhne elektronickou formou…

více Od: 20. 10. 2011 v 08:00 do: 26. 10. 2011 v 16:00

Možnost podání žádosti o přezku postupů MAS na RO SZIF Brno

Od čtvrtka 20. října do středy 26. října mají žadatelé o poskytnutí dotace v případě nesouhlasů s postupy MAS podat žádost o přezkoumání postupu MAS na RO SZIF Brno. Limitním…

více Od: 20. 10. 2011 v 08:00 do: 26. 10. 2011 v 15:00

Uveřejnění seznamu vybraných a nevybraných žádostí o dotaci v 5. výzvě

Od čtvrtka 20. října do středy 26. října dojde k uveřejnění seznamu vybraných/nevybraných žádostí ve stanoveném rozsahu na internetových stránkách MAS.

více Od: 20. 10. 2011 v 08:00 do: 26. 10. 2011 v 17:00

Ukončení bodového hodnocení projektů v 5. výzvě

V pátek 14. října dojde k ukončení bodového hodnocení projektů výběrovou komisí, předání výsledků hodnocení sekretariátu MAS.

více Od: 14. 10. 2011 v 08:00 do: 14. 10. 2011 v 17:00

Jednání Rady sdružení Via rustica o.s.

V pondělí 10. října dojde k projednání výběru projektů radou sdružení a schválení či neschválení projektů k realizaci.

více Od: 10. 10. 2011 v 14:00 do: 10. 10. 2011 v 18:00

Informování žadatelů o výsledcích kontrol přijatelnosti k 5. výzvě po odvolacím řízení

Od úterý 4. října do pondělí 10. října dojde k písemnému informování žadatelů o výsledcích jejich odvolání proti kontrole přijatelnosti projektů, jeichž přijatelnost hodnotila kontrolní komise. Informování proběhne elektronickou formou…

více Od: 04. 10. 2011 v 08:00 do: 10. 10. 2011 v 16:00

Předání projektů schválených k přijatelnosti po odvolání žadatelů výběrové komisi

V úterý 4. října dojde k předání projektů, jejichž přijatelnost hodnotila kontrolní komise a které prošly kontrolou přijatelnosti po odvolání žadatelů, výběrové komisi k bodovému hodnocení.

více Od: 04. 10. 2011 v 08:00 do: 06. 10. 2011 v 17:00