Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Eu Leader Prv

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Leader


Bodové hodnocení projektů v 5. výzvě

Od úterý 30. srpna do 30. září bude probíhat bodové hodnocení projektů, které byly schváleny Radou sdružení v rámci kontroly přijatelnosti k 5. výzvě. Bodové hodnocení je prováděno třemi členy…

více Od: 30. 08. 2011 v 08:00 do: 30. 09. 2011 v 13:00

Jednání Rady sdružení Via rustica o.s.

V pondělí 29. srpna se uskuteční jednání Rady sdružení Via rustica o.s. Jedním z hlavních bodů jednání bude projednání výsledků kontroly přijatelnosti a schválení či neschválení projektů k předložení hodnotící…

více Od: 29. 08. 2011 v 16:00 do: 29. 08. 2011 v 18:00

Možnost podání žádosti o přezkoumání postupu MAS v rámci administrativních kontrol v 5. výzvě

Od 25. srpna do 5. září mají všichni žadatelé možnost předložit žádost o přezkoumání postupu MAS při administrativní kontrole. Tento úkon je prováděn zejména pro žadatele s projekty, které neprošli…

více Od: 25. 08. 2011 v 08:00 do: 05. 09. 2011 v 16:00

Písemné informování žadatelů v 5. výzvě o administrativní kontrole

Ve středu 24. srpna do středy 31. srpna dojde k písemnému vyrozumění žadatelů v 5. výzvě o výsledcích administratovní kontroly podaných projektů. Informování žadatelů proběhne na uvedené kontakty elektronickou poštou…

více Od: 24. 08. 2011 v 08:00 do: 31. 08. 2011 v 17:00

Provádění kontroly přijatelnosti podaných žádostí v 5. výzvě

Od čtvrtka 18. srpna bude prováděna kontrola přijatelnosti podaných projektů v rámci 5. výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace. Ukončení kontroly je předpokládáno k datu 18. srpna jednáním Rady…

více Od: 18. 08. 2011 v 08:00 do: 23. 08. 2011 v 20:00

Zveřejnění seznamu předložených žádostí o poskytnutí dotace v 5. výzvě k předkládání žádostí

Ve středu 17. srpna bude zveřejněn seznam předložených žádostí o poskytnutí dotace na internetových stránkách Via rustica přijatých při 5. výzvě předkládání žádostí o poskytnutí dotace.

více Od: 17. 08. 2011 v 08:00 do: 17. 08. 2011 v 23:00

Administrativní kontrola přijatých projektů v 5. výzvě pro podávání žádostí o dotaci

Od čtvrtka 4. srpna bude probíhat administrativní kontrola přijatých projektů v rámci 5. výzvy předkládání projektů o poskytnutí dotace. Součástí administrativní kontroly jsou i případná oslovení žadatelů o dotaci k…

více Od: 04. 08. 2011 v 08:00 do: 17. 08. 2011 v 17:00

Zahájení příjmu žádostí o poskytnutí dotace v rámci 5. výzvy

V pondělí 18. července bude zahájen příjem žádostí o poskytnutí dotace v rámci 5. výzvy MAS Via rustica k příjmu žádostí o poskytnutí dotace. Součástí příjmu žádostí bude provedena kontrola…

více Od: 18. 07. 2011 v 08:00 do: 03. 08. 2011 v 14:00

Vyhlášení 5. výzvy k příjmu žádostí o dotaci

Ve středu 13. července bude oficiálně vyhlášena 5. výzva k příjmu žádostí o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova, IV.1.2 - realizace místní rozvojové strategie (MAS Via rustica o.s.). Součástí…

více Od: 13. 07. 2011 v 08:00 do: 03. 08. 2011 v 14:00

Registrace 5. výzvy příjmu žádostí o dotaci na SZIF

V úterý 21. června bude zaslána dokumentace k 5. výzvě ke schválení na SZIF s předpokládaným termínem vypsání 5. výzvy k příjmu žádostí dne 7. července.

více Od: 21. 06. 2011 v 08:00 do: 07. 07. 2011 v 08:00