Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Eu Leader Prv

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Leader


LeaderFEST 2011 aneb setkání Leaderů evropských zemí

LeaderFEST 2011 aneb setkání Leaderů evropských zemí se koná 17. - 18. května 2011 v historickém městečku Štramberk v Moravskoslezském kraji. Pozvánka s podrobnjěšími informacemi je ke stažení zde.

více Od: 16. 05. 2011 v 14:00 do: 18. 05. 2011 v 17:00

Jendání Rady sdružení Via rustica o.s.

Dne 18. 2. 2011 se uskuteční jednání programové Rady sdružení od 14:00 hod. v prostorách MAS, Španovského 319, 395 01 Pacov. Program jednání: Zahájení, schválení programu Vyúčtování finančních prostředků za…

více Od: 18. 02. 2011 v 14:00 do: 18. 02. 2011 v 16:00

Jednání Rady sdružení

Ve čtvrtek 10. února od 14:00 hod. proběhne zasedání Rady sdružení. Jednání bude zejména nad bodovým hodnocením podaných projektů ve 4. výzvě a určení pořadníku schválených, náhradních a nevybraných žádostech…

více Od: 10. 02. 2011 v 14:00 do: 10. 02. 2010 v 16:00

Bodové hodnocení projektů ve 4. výzvě

V rozmezí 24. ledna 2011 - 7. února 2011 proběhne patřičné bodové ohodnocení projektů přijatých ve 4. výzvě k podávání žádostí o poskytnutí dotace. Bodové hodncoení je podrobně rozepsáno v…

více Od: 24. 01. 2011 v 18:00 do: 07. 02. 2011 v 14:00

Jednání Výběrové a hodnotící komise

V pondělí 24. ledna 2011 bude připraveno jednání Výběrové a hodnotící komise, kde budou předány postupující projekty přijaté ve 4. výzvě do bodového hodnocení. Bodové hodnocení bude probíhat do 7.…

více Od: 24. 01. 2011 v 16:00 do: 24. 01. 2011 v 18:00

Ukončení kontroly přijatelnosti projektů podaných ve 4. výzvě

Ve středu 19. ledna 2011 bude ukončena kontrola přijatelnosti podaných projektů ve 4. výzvě k podávání žádosti o poskytnutí dotace. Všem žadatelům, kteří byli vyloučeni z důvodů nesplnění přijatelnosti, bude…

více Od: 19. 01. 2011 v 14:00 do: 21. 01. 2011 v 16:00

Jednání Rady sdružení a sekretariátu MAS

Ve středu 19. ledna od 14:00 hod. se uskuteční jednání Rady sdružení a sekretariátu MAS Via rustica o.s. o kontrole přijatelnosti podaných projektů ve 4. výzvě. Výstupem jednání bude určení…

více Od: 19. 01. 2011 v 14:00 do: 19. 01. 2011 v 17:00

Provádění kontroly přijatelnosti podaných žádostí ve 4. výzvě

Od pátku 14. ledna 2011 do úterý 18. ledna proběhne kontrola přijatelnosti všech podaných projektových žádostí o poskytnutí dotace. Výsledek provedené kontroly bude následně předán Radě sdružení Via rustica o.s.,…

více Od: 14. 01. 2011 v 08:00 do: 18. 01. 2011 v 14:00

Ukončení příjmu doplnění k projektovým žádostem o dotaci ve 4. výzvě

Ve čtvrtek 13. ledna 2011 ve 14:00 hod. dojde k ukončení příjmu náprav k projektovým žádostem, které byly podány v rámci 4. výzvy k podávání žádostí o dotaci. Ve stejný…

více Od: 13. 01. 2011 v 08:00 do: 13. 01. 2011 v 14:00

Administrativní kontrola přijatých projektů ve 4. výzvě pro podávání žádostí o dotaci

Od pondělí 3. ledna 2011 - do čtvrtka 6. ledna 2011 bude probíhat administrativní kontrola po stránce administrativní správnosti v rámci Programu rozvoje venkova pro období 2007 - 2013. V…

více Od: 03. 01. 2011 v 08:00 do: 06. 01. 2011 v 14:00