Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Leader


Zasedání Rady sdružení

V úterý 25. května se uskuteční jednání Rady sdružení (Programový výbor), který bude opět rozhodovat o přijatelnosti projektů.

více Od: 25. 05. 2010 v 14:00 do: 25. 05. 2010 v 17:00

Ukončení kontroly přijatelnosti 2

V úterý 25. května dojde k ukončení přijatelnosti projektů. Tento termín je nastaven pro případ, kdy dojde k nesouladu mezi radou sdružení a sekretariátem sdružení.

více Od: 25. 05. 2010 v 08:00 do: 25. 05. 2010 v 17:00

Přezkoumání postupu administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti

Všichni žadatelé mají možnost podat návrh na přezkoumání postupu administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti. Poslední možný termín je 25. května ve 13:00 hod. v případě ukončení hodnocení přijatelnosti dne 12.…

více Od: 25. 05. 2010 v 08:00 do: 25. 05. 2010 v 13:00

Zasedání kontrolního výboru

V úterý 18. května 2010 dojde k případnému zasedání Kontrolního výboru MAS Via rustica o.s., který bude hodnotit odlišnost názorů na přijatelnost projektů mezi Radou sdružení a sekretariátem sdružení. Z…

více Od: 18. 05. 2010 v 14:00 do: 18. 05. 2010 v 16:30

Zasedání Hodnotící komise

V pondělí 17. května dojde k jednání Hodnotící komise, kdy hodnotící komisi budou předány k hodnocení. Tento termín je platný v případě ukončení kontroly přijatelnosti 12. května.

více Od: 17. 05. 2010 v 14:00 do: 17. 05. 2010 v 16:00

Vyrozumění žadatelům o přijatelnosti projektů

V pátek 14. května je konečný termín pro vyrozumění žadatelů o přijatelnosti projektů, pokud dojde k ukončení kontroly přijatelnosti 12. května. Vyrozumění bude provedeno e-mailovou formou a poštou.

více Od: 14. 05. 2010 v 08:00 do: 14. 05. 2010 v 17:00

Ukončení bodového hodnocení projektů

V pondělí 14. května dojde k ukončení bodového hodnocení podaných projektových žádostí o dotaci. Tento termín je platný v případě, že dojde k ukončení kontroly přijatelnosti k datu 25. května…

více Od: 14. 05. 2010 v 08:00 do: 14. 05. 2010 v 17:00

Přezkoumání sporných projektů

Od 13. května do 17. května dojde k případnému přezkoumání podaných projektů do druhé výzvy. Přezkoumání projektů bude zahájeno v případě odlišných názorů na projekty Radou sdružení (Programový výbor) a…

více Od: 13. 05. 2010 v 08:00 do: 17. 05. 2010 v 17:00

Zasedání Rady sdružení

Ve středu 12. května dojde k zasedání Rady sdružení (Programového výboru) a sekretariátu sdružení Via rustica. Náplní bude rozhodování o přijatelnosti projektů do bodového hodnocení dle návrhu sekretariátu sdružení. V…

více Od: 12. 05. 2010 v 14:00 do: 12. 05. 2010 v 17:00

Provádění kontroly přijatelnosti odevzdaných projektů

Od čtvrtka 6. května do pondělka 10. května bude prováděna tzv. kontrola přijatelnosti projektů. KOntrolu bude provádět administrativní aparát, který následně připravuje doporučení pro radu sdružení Via rustica o přijatých…

více Od: 06. 05. 2010 v 08:00 do: 10. 05. 2010 v 17:00