Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Eu Leader Prv

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Leader


Zasedání kontrolního výboru

Ve středu 26. května se uskuteční případné zasedání kontrolního výboru sdružení Via rustica, které je oprávněno vydat rozhodnutí k přezkoumání oprávněnosti odvolání žadatelů k administrativní kontrole či kontrole přijatelnosti. Tento…

více Od: 26. 05. 2010 v 14:00 do: 26. 05. 2010 v 16:00

Zasedání Rady sdružení

V úterý 25. května se uskuteční jednání Rady sdružení (Programový výbor), který bude opět rozhodovat o přijatelnosti projektů.

více Od: 25. 05. 2010 v 14:00 do: 25. 05. 2010 v 17:00

Ukončení kontroly přijatelnosti 2

V úterý 25. května dojde k ukončení přijatelnosti projektů. Tento termín je nastaven pro případ, kdy dojde k nesouladu mezi radou sdružení a sekretariátem sdružení.

více Od: 25. 05. 2010 v 08:00 do: 25. 05. 2010 v 17:00

Přezkoumání postupu administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti

Všichni žadatelé mají možnost podat návrh na přezkoumání postupu administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti. Poslední možný termín je 25. května ve 13:00 hod. v případě ukončení hodnocení přijatelnosti dne 12.…

více Od: 25. 05. 2010 v 08:00 do: 25. 05. 2010 v 13:00

Zasedání kontrolního výboru

V úterý 18. května 2010 dojde k případnému zasedání Kontrolního výboru MAS Via rustica o.s., který bude hodnotit odlišnost názorů na přijatelnost projektů mezi Radou sdružení a sekretariátem sdružení. Z…

více Od: 18. 05. 2010 v 14:00 do: 18. 05. 2010 v 16:30

Zasedání Hodnotící komise

V pondělí 17. května dojde k jednání Hodnotící komise, kdy hodnotící komisi budou předány k hodnocení. Tento termín je platný v případě ukončení kontroly přijatelnosti 12. května.

více Od: 17. 05. 2010 v 14:00 do: 17. 05. 2010 v 16:00

Vyrozumění žadatelům o přijatelnosti projektů

V pátek 14. května je konečný termín pro vyrozumění žadatelů o přijatelnosti projektů, pokud dojde k ukončení kontroly přijatelnosti 12. května. Vyrozumění bude provedeno e-mailovou formou a poštou.

více Od: 14. 05. 2010 v 08:00 do: 14. 05. 2010 v 17:00

Ukončení bodového hodnocení projektů

V pondělí 14. května dojde k ukončení bodového hodnocení podaných projektových žádostí o dotaci. Tento termín je platný v případě, že dojde k ukončení kontroly přijatelnosti k datu 25. května…

více Od: 14. 05. 2010 v 08:00 do: 14. 05. 2010 v 17:00

Přezkoumání sporných projektů

Od 13. května do 17. května dojde k případnému přezkoumání podaných projektů do druhé výzvy. Přezkoumání projektů bude zahájeno v případě odlišných názorů na projekty Radou sdružení (Programový výbor) a…

více Od: 13. 05. 2010 v 08:00 do: 17. 05. 2010 v 17:00

Zasedání Rady sdružení

Ve středu 12. května dojde k zasedání Rady sdružení (Programového výboru) a sekretariátu sdružení Via rustica. Náplní bude rozhodování o přijatelnosti projektů do bodového hodnocení dle návrhu sekretariátu sdružení. V…

více Od: 12. 05. 2010 v 14:00 do: 12. 05. 2010 v 17:00