Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Leader


Ukončení administrativní kontroly projektů podaných ve druhé výzvě

V středu 5. května dojde také k ukončení administrativní kontroly projektů podaných v rámci druhé výzvy k podávání žádostí o dotaci. Administrativní kontrola bude ukončena do 17:00 hod.

více Od: 05. 05. 2010 v 13:00 do: 05. 05. 2010 v 17:00

Ukončení příjmu oprav projektů

Ve středu 5. května dojde k ukončení sběru oprav projektů od žadatelů, kteří se zapojili do 2. výzvy se žádostmi o dotaci. Ukončení příjmu oprav bude ve 13:00 hod. Po…

více Od: 05. 05. 2010 v 08:00 do: 05. 05. 2010 v 13:00

Výzva pro žadatele k nápravě nedostatků

Do středy 28. dubna 2010 bude připravena výzva pro žadatele, kteří odevzdali žádosti o dotaci k MAS Via rustica. Výzva bude odeslána pomocí sms, zadaných e-mailů v žádosti o dotaci…

více Od: 28. 04. 2010 v 08:00 do: 05. 05. 2010 v 13:00

Ukončení příjmu žádostí o dotaci u Via rustica

V pátek 23. dubna dojde k ukončení příjmu žádostí o dotaci v rámci realizace Strategického plánu Leader. Žádosti o dotaci budou přijímány do 13:00 hod.

více Od: 23. 04. 2010 v 08:00 do: 23. 04. 2010 v 13:00

Vyhlášení 2. druhé výzvy k předkládání žádostí o dotaci

Ve čtvrtek 19. března dojde k vyhlášení výzvy k podávání žádostí o dotaci v rámci dotačních mechanizmů pro realizaci Strategického plánu Leader. Žádosti o dotaci je možné předkládat u MAS…

více Od: 19. 03. 2010 v 08:00 do: 23. 04. 2010 v 13:00

Seminář pro žadatele Kamenice nad Lipou

V rámci konzultačních činností k připravovaným projektovým záměrů lze využít i semináře pro žadatele v Kamenici nad Lipou, který se uskuteční dne 17. března 2010 v prostorách Městského úřadu Kamenice…

více Od: 17. 03. 2010 v 13:00 do: 17. 03. 2010 v 17:00

Seminář pro žadatele Pacov

V rámci konzultačních činností k připravovaným projektovým záměrů lze využít i semináře pro žadatele v Pacově, který se uskuteční dne 15. března 2010 v prostorách sdružení Via rustica o.s. na…

více Od: 15. 03. 2010 v 13:00 do: 15. 03. 2010 v 17:00

Konzultace projektových záměrů

Konzultace jednotlivých projektových záměrů je možné konzultovat s pracovníky Via rustica o.s. předem po telefonické dohodě. Jiří Hodinka: 776 615 478 Petr Holenda: 721 672 574 Konzultační hodiny: každý pracovní…

více Od: 11. 03. 2010 v 08:00 do: 22. 04. 2010 v 12:00

Mezní termín pro odvolání žadatelů proti rozhodnutí MAS

Pondělí 26. října je mezní termín pro podání odvolání proti rozhodnutí MAS Via rustica o přidělení či nepřidělení finanční podpory k SZIF.

více Od: 26. 10. 2009 v 10:00 do: 26. 10. 2009 v 13:00

Odvoz podpořených žádostí na SZIF

V pondělí 26. října bude provedeno předání podpořených projektů na SZIF včetně popisu hodnotících mechanizmů apod.

více Od: 26. 10. 2009 v 08:00 do: 26. 10. 2009 v 12:00