Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Eu Leader Prv

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Kontaktní údaje

Název spolku: Via rustica z.s.

Sídlo: nám. Svobody 320, 395 01 Pacov

http://www.viarustica.cz

Úřední doba: Po - Pá 8:00 - 10:00 a 13:00 - 14:00


IČ: 26982170

DIČ: CZ26982170

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pob. Pacov

Číslo účtu: 43-6877380297/0100

Právní subjektivita: zapsaný spolek

Registrace: Ministerstvem vnitra dne 13. 12. 2004 pod č. j. VS/1-1/59349/04-R

ID datové schránky: yagian6


Předseda spolku: Ing. Lukáš Vlček, tel.: 777 334 124, email: starosta(et)mestopacov.cz

Místopředsedkyně spolku: Ing. Blanka Veletová, tel.: 724 180 812, e-mail: obec(et)kosetice.cz

Koordinátorka spolku: Lucie Hlavinková, DiS., tel.: 723 074 105, e-mail: lucie.hlavinková(et)viarustica.cz

Příprava a realizace strategie zájmového území MAS Via rustica z.s. (CLLD):

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD: Lucie Hlavinková, DiS., tel.: 723 074 105, e-mail: lucie.hlavinková(et)viarustica.cz

  • hlavní koordinace činností příprav strategie, implementační část SCLLD
  • příprava a koordinace analytické a strategické části strategie, veřejná projednání, komunitní příprava, realizace CLLD (konzultační činnost k žádostem o dotaci, dotačnímu managementu, administrace projektů a konzultační činnost k průběhu realizace projektů)

 

Administrativní pracovnice: Bc. Anna Vlčková, tel.: 736 401 205, e-mail: vlckovaan(et)gmail.com

  • příprava a koordinace analytické a strategické části strategie, veřejná projednání, komunitní příprava, realizace CLLD (konzultační činnost k žádostem o dotaci, dotačnímu managementu, administrace projektů a konzultační činnost k průběhu realizace projektů)

 

Administrativní pracovnice: Ing. Renata Zíková

  • příprava a koordinace analytické a strategické části strategie, veřejná projednání, komunitní příprava, realizace CLLD (konzultační činnost k žádostem o dotaci, dotačnímu managementu, administrace projektů a konzultační činnost k průběhu realizace projektů)

 

Administrativní pracovnice na rodičovské dovolené: Mgr. Šárka Vlachová, Lucie Benáková