Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Kontaktní údaje

Název spolku: Via rustica z.s.

Sídlo: nám. Svobody 320, 395 01 Pacov

E-mail: info(et)viarustica.cz

http://www.viarustica.cz


 

IČ: 26982170

DIČ: CZ26982170

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pob. Pacov

Číslo účtu: 43-6877380297/0100

Právní subjektivita: zapsaný spolek

Registrace: Ministerstvem vnitra dne 13. 12. 2004 pod č. j. VS/1-1/59349/04-R

ID datové schránky: yagian6


 

Předseda spolku: Ing. Lukáš Vlček, tel.: 777 334 124, email: starosta(et)mestopacov.cz

Místopředsedkyně spolku: Ing. Blanka Veletová, tel.: 724 180 812, e-mail: obec(et)kosetice.cz

Koordinátor spolku: Bc. Jiří Hodinka, tel.: 776 615 478, e-mail: jiri.hodinka(et)gmail.com, jiri.hodinka(et)viarustica.cz

Komerční kurzy připravené spolkem Via rustica z.s.: Ivana Ťoupalová, tel.: 733 310 616, e-mail: kurzy(et)viarustica.cz

Příprava a realizace strategie zájmového území MAS Via rustica z.s. (CLLD):

 • Manažer: Bc. Jiří Hodinka, tel.: 776 615 478, e-mail: jiri.hodinka(et)viarustica.cz

  • hlavní koordinace činností příprav strategie, implementační část SCLLD

 • Manažerka: Lucie Hlavinková, DiS., tel.: 723 074 105, e-mail: lucie.hlavinková(et)viarustica.cz

  • příprava a koordinace analytické a strategické části strategie, veřejná projednání, komunitní příprava, realizace CLLD (konzultační činnost k žádostem o dotaci, dotačnímu managementu, administrace projektů a konzultační činnost k průběhu realizace projektů)

 • Administrativní pracovník: Mgr. Šárka Vlachová, tel.: 720 400 076, e-mail: sarka.vlachova(et)viarustica.cz

  • mateřská dovolená
  • příprava a koordinace analytické a strategické části strategie, veřejná projednání, komunitní příprava, realizace CLLD (konzultační činnost k žádostem o dotaci, dotačnímu managementu, administrace projektů a konzultační činnost k průběhu realizace projektů)

 • Administrativní pracovník: Lucie Benáková, tel.: 728 838 509, e-mail: lucie.benakova@viarustica.cz

  • příprava a koordinace analytické a strategické části strategie, veřejná projednání, komunitní příprava, realizace CLLD (konzultační činnost k žádostem o dotaci, dotačnímu managementu, administrace projektů a konzultační činnost k průběhu realizace projektů)

Logo Via rustica