Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Angličtina pro falešné začátečníky 2017/2018

Základní informace

Datum zahájení kurzu
01. 01. 2016 v 00:00
Uzávěrka přihlašení do kurzu
31. 12. 2018 v 00:00
Zatím přihlášených
1
Místo konání
Via Rustica

Časová náročnost kurzu

 

termín a čas dle dohody s lektorem

 

Popis kurzu a další informace

Student již ovládá základní slovní zásobu a gramatiku, anglická slova umí vyslovovat, pasivně rozumí psanému a mluvenému projevu týkajícího se osobních informací a základních každodenních situací (za předpokladu, že mluvčí mluví pomalu a zřetelně). Dokáže jednoduše odpovědět na otázky týkající se jeho samého a jeho každodenního života (moje rodina, moje záliby, můj dům apod.) Dovede používat angličtinu k uspokojení základních potřeb (zeptat se na cestu, koupit si jídlo apod.), dovede klást jednoduché otázky.

 

Požadavky na uchazeče

Chuť učit se cizí jazyk

Přihlášení do kurzu

Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.