Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Němčina pro pokročilé 2017/2018

Základní informace

Datum zahájení kurzu
01. 01. 2016 v 17:00
Uzávěrka přihlašení do kurzu
31. 12. 2018 v 17:00
Zatím přihlášených
0
Místo konání
Via Rustica o.s.

Časová náročnost kurzu

 

 jednou týdně 2 vyučovací hodiny

termín a čas dle dohody s lektorkou

Vyučující Mgr. Marie Pavlíková

 

Popis kurzu a další informace

Učebnice Německy s úsměvem ( 1. – 17. lekce), možné i dle dohody se zájemci

Konverzační témata: rodina, bydlení, stravování, restaurace, město, zdraví, nemoc, nákupy, pracovní den, volný čas, koníčky, sport, kultura ( hudba, divadlo, film, knihy), cestování, dovolená

Gramatika: podstatná a přídavná jména v jednotném a množném čísle, stupňování přídavných jmen a příslovcí, zájmena osobní a přivlastňovací, číslovky základní a řadové, vyjadřování času, pravidelná, nepravidelná a způsobová slovesa v přítomném čase, préteritu a perfektu, zvratná slovesa, slovesné vazby, závislý infinitiv, zájmenná příslovce, směrová příslovce, předložky se 3., se 4. . se 3. a 4. pádem, spojky souřadící a podřadící, vedlejší věty

Požadavky na uchazeče

Chuť a potřeba učit se německy...

Přihlášení do kurzu

Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.