Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Němčina pro začátečníky 2017/2018

Základní informace

Datum zahájení kurzu
12. 04. 2016 v 06:44
Uzávěrka přihlašení do kurzu
31. 12. 2018 v 00:00
Zatím přihlášených
1
Místo konání
Via Rustica z.s. (budova Městského úřadu v Pacově, 1. podlaží, náměstí Svobody 320)

Časová náročnost kurzu

Kurz probíhá obvykle 1x týdně 2 vyučovací hodiny (45 min.) Na začátku kurzu se frekvence, den a čas určuje dle dohody s vyučujícím.

Vyučující Mgr. Marie Pavlíková

 

Popis kurzu a další informace

Učebnice Německy s úsměvem ( 1. -7. lekce)

Konverzační témata: rodina, bydlení, stravování, restaurace, město, zdraví, nemoc

Gramatika: podstatná a přídavná jména v jednotném a množném čísle, zájmena osobní a přivlastňovací, číslovky základní a řadové, vyjadřování času, pravidelná, nepravidelná a způsobová slovesa v přítomném čase, předložky se 3., se 4. . se 3. a 4. pádem, vedlejší věty

 

 

Požadavky na uchazeče

Chuť učit se :)

Učebenice (můžeme zajistit)

Přihlášení do kurzu

Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.