Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Přehled členů Rady spolku Via rustica z.s.

Rada spolku Via rustica z.s. má v současné době 8 členů.

 

Veřejný sektor

Zájmová skupina - obce:

Mikroregion Košeticko, zastupuje Ing. Blanka Veletová (místopředsedkyně MAS Via rustica z.s.)

Hořepnický region, zastupuje Vladimír Kotýnek

Nová Lípa, zastupuje Mgr. Karel Štefl

 

Soukromý sektor

Zájmová skupina - fyzické osoby podnikající:

Martin Malina

Eva Zadražilová

Zájmová skupina - fyzické osoby ostatní:

Bc. Jan Brožek

Ing. Lukáš Vlček (předseda MAS Via rustica z.s.)

Zájmová skupina - nestátní neziskové organizace:

ZO ČSOP Pacov, zastoupená Mgr. Lucií Brázdovou