Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Eu Leader Prv

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Rada Via rustica ze dne 1.10.2007

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení programu

  2. Splnění bodů z jednání rady ze dne 22. 8. 2007

  3. Vyúčtování provozu za měsíc srpen 2007

  4. Vyúčtování projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina" za měsíc srpen 2007

  5. Vyúčtování projektu ,,Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství" za měsíc srpen 2007

  6. Směrnice pro hlasování Valné hromady sdružení Via rustica o.s.

  7. Směrnice o účetnictví sdružení Via rustica o.s.

  8. Žádost do Fondu Vysočiny - ŽP - zdroj bohatství Vysočiny 2007

  9. Příprava žádosti do programu Leader +

  10. Diskuse

Zápis z jednání Rady sdružení je možné stáhnout zde.