Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Eu Leader Prv

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Rada Via rustica ze dne 13.9.2012

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu

 2. Volba statutárních zástupců

 3. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc duben 2012

 4. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc květen 2012

 5. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc červen 2012

 6. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc červenec 2012

 7. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc srpen 2012

 8. Změna pracovní pozice administrativního pracovníka pro SPL

 9. Šestá výzva k podávání žádostí o dotaci - administrativní kontrola a přijatelnost žádostí

 10. Šestá výzva k podávání žádostí o dotaci - volba hodnotitelů

 11. Realizace projektu ,,Obnova sokolovny v Pacově"

 12. Projekt spolupráce ,,S nůší do světa řemesel"

 13. Diskuse

Zápis z jednání Rady sdružení včetně příloh je k dispozici níže: