Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Eu Leader Prv

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Rada Via rustica ze dne 16.1.2008

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení programu

  2. Splnění bodů z jednání rady ze dne 16. 1. 2008

  3. Vyúčtování provozu za měsíc leden 2008

  4. Vyúčtování projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina" za měsíc leden 2008

  5. Vyúčtování projektu ,,Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství" za měsíc leden 2008

  6. Podklady pro Valnou hromadu sdružení

  7. Informace o možnosti prezentování sdružení na MMR

Zápis z jednání Radys družení je možné stáhnout zde.