Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Eu Leader Prv

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Rada Via rustica ze dne 16.1. 2012

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení programu

  2. Žádost nového člena o přijetí do sdružení

  3. Ukončení činnosti Svazku obcí Lípa

  4. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc říjen 2011

  5. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc listopad 2011

  6. Alokace finančních prostředků na rok 2012

  7. Projekt spolupráce

  8. Valná hromada Via rustica o.s.

  9. Diskuse

Zápis z jednání Rady sdružení včetně příloh je k dispozici níže:

Zápis z jednání Rady sdružení

Příloha č. 1 - finance