Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Eu Leader Prv

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Rada Via rustica ze dne 16.7.2007

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu

 2. Splnění bodů z jednání rady ze dne 24. 5. 2007

 3. Vyúčtování provozu za měsíc květen 2007

 4. Vyúčtování projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina" pro rok 2006

 5. Vyúčtování projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina" za měsíc květen 2007

 6. Vyúčtování projektu ,,Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství" za měsíc květen 2007

 7. Vyúčtování provozu za měsíc červen 2007

 8. Vyúčtování projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina" za měsíc červen 2007

 9. Vyúčtování projektu ,,Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství" za měsíc červen 2007

 10. Vzdělávání seniorů na PC ve městě Pacov

 11. Přijetí nových členů do sdružení

 12. Postup, jak přijímat obyvatele území sdružení do kurzů

 13. Systém hlasování Valné hromady

Zápis z jednání Rady sdružení je možné stáhnout zde.