Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Eu Leader Prv

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Rada Via rustica ze dne 19.4.2007

Program jednání:

 1. Koordinace projektu LEADER+

 2. Zahájení, schválení programu

 3. Splnění bodů z jednání rady ze dne 14. 3. 2007

 4. Vyúčtování 2006

 5. Fond Vysočiny - Leader Vysočiny 2007

 6. Směrnice pro vedení účetnictví

 7. Hospodaření za březen 2007

 8. Projekt ,,Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství"

 9. Projekt ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina"

 10. Výzva k jednání o sloučení s MAS Humpolecka

 11. Přihlášení projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina" do soutěže ,,Dobrá rada nad zlato"

 12. Závěr

Zápis z jednání Rady sdružení je možné stáhnout zde.