Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Eu Leader Prv

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Rada Via rustica ze dne 2.11.2011

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení programu

  2. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc květen 2011

  3. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc červen 2011

  4. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc červenec 2011

  5. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc srpen 2011

  6. Vyúčtování finančních prostředků za měsíc září 2011

  7. Výzva č. 5 k předkládání žádostí o poskytnutí dotace

  8. Výzva č. 6 k předkládání žádostí o poskytnutí dotace

  9. Propagační kalendář

  10. Diskuse

Zápis z jednání Rady sdružení včetně příloh je k dispozici níže:

Zápis z jednání Rady sdružení

Příloha č. 1 - finance