Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Eu Leader Prv

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Rada Via rustica ze dne 2.8.2018

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení programu

  2. Realizace SCLLD - program PRV

  3. Realizace SCLLD - program IROP

  4. Nastavení členských příspěvků od roku 2019

  5. Diskuse

Zápis z jednání Rady spolku je ke stažení níže včetně jeho příloh.