Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Rada Via rustica ze dne 2.8.2018

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení programu

  2. Realizace SCLLD - program PRV

  3. Realizace SCLLD - program IROP

  4. Nastavení členských příspěvků od roku 2019

  5. Diskuse

Zápis z jednání Rady spolku je ke stažení níže včetně jeho příloh.