Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Eu Leader Prv

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Rada Via rustica ze dne 21.2.2007

Program jednání:

  1. Koordinace projektu LEADER+

  2. Zahájení, schválení programu

  3. Ukončení projektu ,,Společná cesta k udržitelnému všestrannému rozvoji venkovských mikroregionu Stražiště a Svidník"

  4. Projekt ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina"

  5. Revize stanov a vnitřní směrnice Via rustica

  6. Navržení efektivního informování členů Valné hromady Via rustica

  7. Vyúčtování roku 2006

  8. Schválení směrnic k ochraně osobních údajů projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina"

  9. Fond Vysočiny - Leader Vysočiny 2007

  10. Závěr

Zápis z jednání Rady sdružení je možné stáhnout zde.