Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Eu Leader Prv

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Rada Via rustica ze dne 22.5.2008

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu

 2. Splnění bodů z jednání rady ze dne 15. 4. 2008

 3. Vyúčtování provozu za měsíc únor 2008

 4. Vyúčtování projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina" za měsíc únor 2008

 5. Vyúčtování projektu ,,Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství" za měsíc únor 2008

 6. Vyúčtování provozu za měsíc březen 2008

 7. Vyúčtování projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina" za měsíc březen 2008

 8. Vyúčtování projektu ,,Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství" za měsíc březen 2008

 9. Vyúčtování provozu za měsíc duben 2008

 10. Vyúčtování projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina" za měsíc duben 2008

 11. Vyúčtování projektu ,,Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství" za měsíc duben 2008

 12. Ukončení kurzu Větnamci

 13. Podání žádosti do EHP/Norska ,,Integrovaný vodohospodářský management v ochranných pásmech vodního zdroje Želivka"

 14. Diskuse

Zápis z jednání Rady sdružení je možné stáhnout zde.